10,900,000 

Kích Thước: Tròn 1.3m, Mặt trên 0.8m
Mặt đá : Đá Thạch Anh Mắt Mèo
Chân Inox Bóng Gương
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

Kích Thước Bàn: 1.6 * 0.8 * 0.75m
Chân Inox mạ vàng
Mặt Đá chống thấm
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic chống thấm ố, trầy xước
Chân sắt sơn tỉnh điện đen
Hàng sẵn kho
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic chống thấm ố, trầy xước
Chân sắt sơn tỉnh điện đen
Hàng sẵn kho
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

8,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic chống thấm ố, trầy xước
Chân sắt sơn tỉnh điện đen
Hàng sẵn kho
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

14,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic trắng vân mây
Chân inox mạ vàng
Liên Hệ: 0274 3844333 – 0867885578

11,500,000 

Kích Thước: Tròn 1.3m, Mặt trên 0.8m
Mặt đá : Đá Thạch Anh Mắt Mèo
Chân Inox Bóng Gương
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

9,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Chân gỗ phối chỉ inox
Hàng sẵn kho
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

8,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Chân inox mạ vàng
Hàng sẵn kho
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

8,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Chân inox mạ vàng
Hàng sẵn kho
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

8,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Chân inox mạ vàng
Hàng sẵn kho
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

10,500,000 

Kích Thước Tròn: 1500 * 1500 * 750
Mặt đá: Ceramic
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

14,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Chân inox mạ vàng
Liên Hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

14,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Chân inox mạ vàng
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

14,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Chân inox mạ vàng
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

9,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

9,500,000 

Kích Thước Tròn: 1300 * 1300 * 750
Mặt đá: Ceramic - Có thể xoay tấm phía trên
Liên Hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

12,500,000 

Kich thước: 1.30m * 0.8 * 0.75m
Mặt Bàn Ăn : Mặt đá ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân mạ vàng hồng rose gold
Liên hệ: 0274 38 44 333 - 0867 88 55 78

12,500,000 

Kích Thước Mặt Bàn : 1.3 * 1.3 * 0.75m - tấm nhỏ phía trên 0.8m (Có thể xoay)
Chỗ Ngồi: 8 - 10 ghế
Liên hệ: 0274 38 44 333 - 0867 88 55 78
   

8,500,000 

Kich thước Bàn Xoay: 1.30m * 0.75m
Kich thước Ban Đầu: 1.30m * 0.8 * 0.75m
Mặt Bàn Ăn : Mặt đá ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện đen – có nút chân cao su
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

11,900,000 

Kích Thước Ban Đầu : 1.6 * 0.9 * 0.76m
Kích Thước Kéo Dài : 2.4 * 0.9 * 0.76m
Mặt Bàn Ăn : Đá Ceramic Xám Nhám
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Kích Thước Chữ Nhật : 1.3 * 0.8 * 0.76m
Kích Thước Xoay Tròn : 1.3 * 1.3 * 0.76m
Mặt Bàn Ăn : Đá Ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Kích Thước Chữ Nhật : 1.3 * 0.8 * 0.76m
Kích Thước Xoay Tròn : 1.3 * 1.3 * 0.76m
Mặt Bàn Ăn : Đá Ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

12,500,000 

Kích Thước Chữ Nhật : 1.3 * 0.8 * 0.76m
Kích Thước Xoay Tròn : 1.3 * 1.3 * 0.76m
Mặt Bàn Ăn : Đá Ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân gỗ sơn
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

12,500,000 

Kích thước tròn: 1.35 x 1.35 x 0.75m
Kích thước Chữ nhật: 1.4 x 0.85 x 0.75m
Chất liệu: Mặt Đá Ceramic Trắng Vân Mây Chống Thấm
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Kich thước bàn chữ nhật : 1.3 x 0.85 x 0.78m
Đường kính 1.3 x 1.3 x 0.75m
Mặt Đá Ceramic - Bề mặt Nhám , chống thấm, chống trầy, chịu nhiệt
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện đen - có nút chân cao su
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Bàn ăn thông minh 1.3m
Mặt Bàn Ăn : Đá Ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện đen – có nút chân cao su
Liên hệ: 0274 38 44333 - 0867885578

8,500,000 

Kich thước Bàn Xoay: 1.3m
Mặt Bàn Ăn : Mặt đá ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện đen – có nút chân cao su
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Kich thước Bàn Xoay: 1.3m
Mặt Bàn Ăn : Mặt đá ceramic
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện đen – có nút chân cao su
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

8,500,000 

Kich thước : 1.3 * 0.8 * 0.75m
Kích thước mở rộng tròn: 1.3 * 1.3 * 0.76m
Mặt Bàn Ăn : Mặt đá Tự Nhiên Trắng Vân
Chân Bàn Ăn: Chân sắt sơn tỉnh điện đen – có nút chân cao su
Liên hệ: 0274 38 44 333 - 0867 88 55 78