10,500,000 

Sofa Băng Big Size

Kích thước : 2.5 * 0.9 * 0.42 m

Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

12,500,000 

Sofa Big Size 176S

Kích Thước Băng Dài : 3.2 * 0.85 * 0.42 m Kích Thước Băng Nhỏ : 1.7 * 0.85 * 0.42 m  Kích Thước Ghế Đơn : 1 * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Vải bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

16,500,000 

Sofa Big Size 169S

Kích thước : 3.3 * 1.75 * 0.85 * 0.4m Chất liệu bọc: Vải bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Kích thước : Chất liệu bọc: Vải bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

19,500,000 

Kích thước Băng Góc L : 3.5 m - 2 m * 0.9 * 0.42 m Kích Thước Băng Nhỏ : 1.7 * 0.9 * 0.42 m - GIÁ : 7.000.000 / cái Chất liệu bọc: Vải bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

14,900,000 

Sofa Băng Big Size 162S

Kích thước : 3.5 * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Vải nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

12,500,000 

Sofa Băng Big Size 160S

Kích thước : 2.9 * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Vải nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

13,900,000 

Kích thước Băng Dài : 3.3 * 0.85 * 0.42 m ( Bao Gồm Tab Gỗ ) Kích thước Băng Ngắn : 1.5 * 0.85 * 0.42 m  Chất liệu bọc: Vải nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

24,800,000 

Sofa Big Size 158S

Bộ Sofa Chữ U

Kích thước : 1.7  - 3.5  - 2 m * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Vải nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Sofa Nodric 351S

Kích Thước: 2.0 * 0.85 * 0.42m Chất Liệu: Vải Bố kết hợp Simily Hotline: 0867 8855 78  

3,900,000 

Ghế Sofa Đơn 001S Kich thước : 0.9 * 0.85 * 0.4m Chất liệu bọc: Vải bố Khung sofa : khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox