12,500,000 

Kích thước : 2.8 * 0.9 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

11,500,000 

Kích thước : 2.9 * 0.9 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

13,800,000 

Kích thước : 3.2 * 0.85 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

14,500,000 

Kich thước : 3.4 * 0.9 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

12,500,000 

Kich thước : 2.8 * 0.9 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

11,500,000 

Kich thước : 2.8 * 0.85 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

11,500,000 

Kich thước : 2.8 * 0.85 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Kích thước:  bàn lớn 90  * 80  *30 cm , bàn nhỏ 60  * 40 cm
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Kích Thước : 91 * 65 * 36 cm
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân gỗ

Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Bàn Trà Cặp Màu Đồng, Mặt kính
Kích Thước: Bàn Lớn 90cm, Bàn Nhỏ 60cm

Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Kích thước:  bàn lớn 80  * 38 cm , bàn nhỏ 50  * 48 cm
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Kích thước:  100 * 60 * 40 cm
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox 304

Best Seller
12,500,000 

Kích thước:  100 * 100 * 30 cm  /  90  * 90* 30 cm
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân thép mạ titan
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Vải Bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Vải Bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.