Sofa Phòng Khách | Sofa 2 Chỗ | Sofa Băng | Sofa Giả Da Simily | Sofa Da Công Nghiệp | Sofa Cao Cấp | Chuyên Sản Xuất Ghế Sofa Phòng Khách, Nội Thất theo yêu cầu

NỘI THẤT NHÀ STYLE – NHÀ PHONG CÁCH

NhaStyle – Sống Trọn Phong Cách

🏡Showroom: Số A3, Đường 1A, Biconsi Phú Lợi, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

🏡Xưởng SX: 105 / 9A Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

☎Điện Thoại: 0274 38 44 333 – 0867 8855 78

🌐Săn ngay giá sale tại: https://nhastyle.vn

12,500,000 

Kích thước : 2.8 * 0.9 * 0.42m Chất liệu bọc: Vải Nhung Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Chất liệu bọc: Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

10,500,000 

Kich thước : 2.2 * 0.85 * 0.42m Chất liệu bọc: Simily Giả Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

31,000,000 

Sofa Chữ U

Kích thước : 2.5 - 4.0 - 1.8 m * 0.9 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

17,500,000 

Sofa Big Size 189S

Kích thước : 3.3 - 1.75 m * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

18,900,000 

Sofa Big Size 188S

Kích thước : 3.3 - 2.4 m * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

10,500,000 

Sofa Băng Big Size

Kích thước : 2.5 * 0.9 * 0.42 m

Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

31,500,000 

Sofa Big Size 186S

Kích thước : 2.5 - 4.0 - 1.9 m * 0.9 * 0.42 m Chất liệu bọc : Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

19,900,000 

Sofa Big Size 185S

Kích thước : 2.8 - 2.8 m * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

19,900,000 

Sofa Big Size 184S

Kích thước : 2.8 - 2.8 m * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

18,700,000 

Sofa Big Size 181S

Kích thước : 3.5 - 2.2 m * 0.9 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

19,900,000 

Sofa Big Size 180S

Kích thước : 3.5 - 2.5 m * 0.9 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

18,000,000 

Sofa Big Size 179S

Kích thước : 3 - 2.5 m * 0.9 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

16,500,000 

Sofa Big Size 170S

Kích thước : 3.3 * 1.75 * 0.85 * 0.4m Chất liệu bọc: Vải bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

17,500,000 

Sofa Big Size 166S

Kích thước : 3.0 * 2.0 * 0.85 * 0.42 m Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

17,500,000 

Sofa Big Size 163S

Kích thước Sofa : 3.3 * 1.75 * 0.85 * 0.42 m Ghế Đơn : Giá 4.900.000 / cái Đôn Sofa Vuông : Giá 3.500.000 / cái Chất liệu bọc: Simily giả da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

Sofa Big Size 161S

Kích thước : Chất liệu bọc: Vải bố Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

10,900,000 

Sofa Da Góc L 153S

Kich thước : 2.4 * 1.6 * 0.85 * 0.4m Chất liệu bọc: Simily Giả Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

12,900,000 

Sofa Da Góc L 151S

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.4m Chất liệu bọc: Simily Giả Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

13,800,000 

Sofa Da Góc L 150S

Kich thước : 3.3 * 1.8 * 0.85 * 0.4m Chất liệu bọc: Simily Giả Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.

12,500,000 

Sofa Da Góc L 149S

Kich thước : 3.3 * 1.8 * 0.85 * 0.4m Chất liệu bọc: Simily Giả Da Khung sofa : Khung gỗ dầu / dây lò xo đàn hồi Nệm sofa : Nệm mouse D40 chống xụp, lún Chân sofa : Chân gỗ / Chân sắt đen / Chân inox – Thay đổi màu sắc theo catalogue của nhà cung cấp.