Thảm Sofa, Thảm Nội Thất, Thảm Phòng Khách, Thảm Phòng Ngủ

NhàStyle – Bộ sưu tập thảm trang trí nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ-Bỉ

NhàStyle chuyên cung cấp thảm trang trí, thảm sofa, thảm phòng khách, thảm phòng ngủ, thảm văn phòng cao cấp nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ – Bỉ

tham sofa h0012tham n0005

Thảm Sofa H0012


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,700,000
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa N0005


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000
Loại: Thảm lông xù
tham b0069rtham b0069

Thảm Sofa B0069R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0069


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn
tham b0068rtham b0068

Thảm Sofa B0068R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0068


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn
b0067rb0067

Thảm Sofa B0067R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0067


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0066rb0066

Thảm Sofa B0066R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0066


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0065rb0065

Thảm Sofa B0065R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0065


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0064rb0064

Thảm Sofa B0064R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0064


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0063rb0063

Thảm Sofa B0063R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0063


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0062rb0062

Thảm Sofa B0062R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0062


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0061rb0061

Thảm Sofa B0061R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0061


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0060rb0060

Thảm Sofa B0060R


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,400,000đ
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0060


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 720,000đ
Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 11,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 27,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
b0056b0055

Thảm Sofa B0056


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,900,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0055


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,900,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
b0053b0052

Thảm Sofa B0053


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,900,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa B0052


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,900,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
b0051c0022

Thảm Sofa B0051


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,900,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 18,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 24,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa C0022


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,600,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
c0021c0020

Thảm Sofa C0021


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa C0020


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,600,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
c0017c0016

Thảm Sofa C0017


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa C0016


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
c0015c0012

Thảm Sofa C0015


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,800,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa C0012


Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,700,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
c0009c0005

Thảm Sofa C0009


Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa C0005


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
c0003s1006r

Thảm Sofa C0003


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,600,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa S1006R


Kích Thước: 1.50×1.50m – Giá: 4,400,000đ
Kích Thước: 3.00×3.00m – Giá: 20,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
s1006s1005r

Thảm Sofa S1006


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,500,000đ
Kích Thước: 2.50×3.50m – Giá: 17,300,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 23,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S1005R


Kích Thước: 1.50×1.50m – Giá: 4,400,000đ
Kích Thước: 3.00×3.00m – Giá: 20,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
s1005s1004r

Thảm Sofa S1005


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,500,000đ
Kích Thước: 2.50×3.50m – Giá: 17,300,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 23,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S1004R


Kích Thước: 1.50×1.50m – Giá: 4,400,000đ
Kích Thước: 3.00×3.00m – Giá: 20,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
s1004s1003r

Thảm Sofa S1004


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,500,000đ
Kích Thước: 2.50×3.50m – Giá: 17,300,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 23,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S1003R


Kích Thước: 1.50×1.50m – Giá: 4,400,000đ
Kích Thước: 3.00×3.00m – Giá: 20,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
s1003s1002r

Thảm Sofa S1003


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,500,000đ
Kích Thước: 2.50×3.50m – Giá: 17,300,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 23,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S1002R


Kích Thước: 1.50×1.50m – Giá: 4,400,000đ
Kích Thước: 3.00×3.00m – Giá: 20,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
s1002s1001r

Thảm Sofa S1002


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,500,000đ
Kích Thước: 2.50×3.50m – Giá: 17,300,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 23,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S1001R


Kích Thước: 1.50×1.50m – Giá: 4,400,000đ
Kích Thước: 3.00×3.00m – Giá: 20,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
s1001r0056

Thảm Sofa S1002


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,500,000đ
Kích Thước: 2.50×3.50m – Giá: 17,300,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 23,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa R0056


Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0055r0054

Thảm Sofa R0055


Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0054


Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0053r0052

Thảm Sofa R0053


Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0052


Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0051r0050

Thảm Sofa R0051


Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0050


Kích Thước: 1.00×2.00m – Giá: 3,600,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0048r0047

Thảm Sofa R0048


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0047


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 700,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0046r0045

Thảm Sofa R0046


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0045


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0044r0042

Thảm Sofa R0044


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 10,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0042


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0041r0034

Thảm Sofa R0041


Kích Thước: 0.50×0.80m – Giá: 700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,000,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 25,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0034


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 10,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
r0033r0031

Thảm Sofa R0033


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 10,000,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa R0031


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,600,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
y0001y0002

Thảm Sofa Y0001


Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa Y0002


Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.00×3.30m – Giá: 8,500,000đ

Loại: Thảm sợi ngắn
i0060r20i0060

Thảm Sofa I0060R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0060


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0059r20i0059

Thảm Sofa I0059R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0059


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0058r20i0058

Thảm Sofa I0058R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0058


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0057r20i0057

Thảm Sofa I0057R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0057


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0056r20i0056

Thảm Sofa I0056R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0056


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0055r20i0055

Thảm Sofa I0055R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0055


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0054r20i0054

Thảm Sofa I0054R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0054


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0053r20i0053

Thảm Sofa I0053R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0053


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0052r20i0052

Thảm Sofa I0052R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0052


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0051r20i0051

Thảm Sofa I0051R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 5,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0051


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0034r20I0031

Thảm Sofa I0034R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 4,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0031


Kích Thước: 2.00×3.60m – Giá: 7,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
I0028i0027

Thảm Sofa I0028


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0027


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,100,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0026i0025

Thảm Sofa I0026


Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0025


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0022i0021

Thảm Sofa I0022


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,100,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0021


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,100,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0013i0010

Thảm Sofa I0013


Kích Thước: 2.60×2.80m – Giá: 7,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa I0010


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,600,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
i0001l0018

Thảm Sofa I0001


Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa L0018


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
l0016l0015

Thảm Sofa L0016


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa L0015


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,600,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,100,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
l0014l0013

Thảm Sofa L0014


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,600,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,100,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa L0013


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,600,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,100,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
l0012l0011

Thảm Sofa L0012


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,600,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa L0011


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 1,600,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 14,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
l0010l0008

Thảm Sofa L0010


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa L0008


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
l0007l0003

Thảm Sofa L0007


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa L0003


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,100,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
l0001pan_63211690

Thảm Sofa L0001


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,400,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa PAN_63211690


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 9,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
h0009le_6986a_grey_200x300

Thảm Sofa H0009


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 2,700,000
Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LE_6986A_GREY_200X300


Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 7,300,000
Loại: Thảm sợi ngắn
s0054s0053

Thảm Sofa S0054


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0053


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
s0052s0051

Thảm Sofa S0052


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 22,800,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0051


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 22,800,000đ

Loại: Thảm lông xù
s0046s0045

Thảm Sofa S0046


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0045


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ


Loại: Thảm lông xù
s0044s0043

Thảm Sofa S0044


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0043


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ


Loại: Thảm lông xù
s0042S0035

Thảm Sofa S0042


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0035


Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ


Loại: Thảm lông xù
s0033s0032

Thảm Sofa S0033


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0032


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
s0031s0030

Thảm Sofa S0031


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0030


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ


Loại: Thảm lông xù
s0016ws0016

Thảm Sofa S0016W


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa S0016


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,800,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,500,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,800,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 17,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
m0031m0030

Thảm Sofa M0031


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0030


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,100,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0025m0024w

Thảm Sofa M0025


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,100,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0024W


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0024m0023

Thảm Sofa M0024


Kích Thước: 0.40×0.70m – Giá: 450,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0023


Kích Thước: 0.40×0.70m – Giá: 450,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0022m0021

Thảm Sofa M0022


Kích Thước: 0.40×0.70m – Giá: 450,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0021


Kích Thước: 0.40×0.70m – Giá: 450,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,100,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0016m0013

Thảm Sofa M0016


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0013


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0012m0011

Thảm Sofa M0012


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0011


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0010m0005

Thảm Sofa M0010


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0005


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0004m0003

Thảm Sofa M0004


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa M0003


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,300,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,100,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 13,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
m0002p0055

Thảm Sofa M0002


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa P0055


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 15,000,000đ


Loại: Thảm lông xù
p0054p0053r20

Thảm Sofa P0055


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,000,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa P0053R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 8,000,000đ


Loại: Thảm lông xù
p0053p0051

Thảm Sofa P0053


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,000,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,300,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 15,000,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa P0051


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,700,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 6,000,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 9,300,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 15,000,000đ


Loại: Thảm lông xù
t0015t0016

Thảm Sofa T0015


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,000,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0016


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 18,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
t0017t0024

Thảm Sofa T0017


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 18,500,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0024


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ


Loại: Thảm lông xù
t0026t0027

Thảm Sofa T0026


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0027


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ


Loại: Thảm lông xù
t0028t0029

Thảm Sofa T0028


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ


Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0029


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ


Loại: Thảm lông xù
t0030t0031

Thảm Sofa T0030


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0031


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0032t0033

Thảm Sofa T0032


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0033


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 3.00×4.00m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0040t0040r120

Thảm Sofa T0040


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 2,000,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 16,500,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0040R120


Kích Thước: 1.20×1.20m – Giá: 1,700,000đ
Loại: Thảm lông xù
t0041t0042

Thảm Sofa T0041


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 16,500,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0042


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0043t0045

Thảm Sofa T0043


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0045


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 2,000,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 16,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0046t0051

Thảm Sofa T0046


Kích Thước: 0.80×1.80m – Giá: 2,000,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 16,500,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0051


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0051r20t0052

Thảm Sofa T0051R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0052


Kích Thước: 0.80×1.00m – Giá: 1,200,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0052r20t0052r150

Thảm Sofa T0052R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0052R150


Kích Thước: 1.50×1.50m – Giá: 3,600,000đ
Loại: Thảm lông xù
t0053t0053r20

Thảm Sofa T0053


Kích Thước: 0.80×1.00m – Giá: 1,200,000đ
Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,000,000đ

Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0053R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù
t0053r120t0054

Thảm Sofa T0053R120


Kích Thước: 1.20×1.20m – Giá: 2,300,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0054


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0054r20t0055

Thảm Sofa T0054R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0055


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0055r20t0060

Thảm Sofa T0055R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0060


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0060r20t0061

Thảm Sofa T0060R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0061


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0061r20t0062

Thảm Sofa T0061R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0062


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0062r20t0063

Thảm Sofa T0062R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0063


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0063r20t0064

Thảm Sofa T0063R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0064


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0064r20t0065

Thảm Sofa T0064R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa T0065


Kích Thước: 1.20×1.80m – Giá: 3,000,000đ
Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,200,000đ
Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 8,000,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 12,500,000đ
Kích Thước: 2.80×3.80m – Giá: 18,500,000đ

Loại: Thảm lông xù
t0065r20UMRI_56213657

Thảm Sofa T0065R20


Kích Thước: 2.00×2.00m – Giá: 6,400,000đ
Loại: Thảm lông xù

Thảm Sofa UMRI_56213657


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 7,600,000đ
Loại: Thảm lông xù
ic0038ic0037

Thảm Sofa IC0038


Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ
Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa IC0037


Kích Thước: 2.00×2.80m – Giá: 6,200,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
ic0035luna_17054_black_black

Thảm Sofa IC0035


Kích Thước: 2.40×3.40m – Giá: 11,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LUNA_17054_BL_BL


Kích Thước: 2.00×3.00m – Giá: 6,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
limited_edition_r1484a_blacklimited_edition_8787_siyah_pembe

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_R1484A_BL


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_8787_SIYAH_PEMBE


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
limited_edition_8787_siyah_mavilimited_edition_8774_siyah_pembe

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_8787_SIYAH_MAVI


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_8774_SIYAH_PEMBE


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
limited_edition_8774_siyah_grilimited_edition_8774_siyah_bej

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_8774_SIYAH_GRI


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_8774_SIYAH_BEJ


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
limited_edition_8773_siyah_pembelimited_edition_3004_siyah_pembe

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_8773_SIYAH_PEMBE


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_3004_SIYAH_PEMBE


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
limited_edition_3002_siyah_pembelimited_edition_3001_siyah_pembe

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_3002_SIYAH_PEMBE


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_3001_SIYAH_PEMBE


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
limited_edition_100_noirlimited_edition_09346a_grey_black

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_100_NOIR


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LIMITED_EDITION_09346A_GREY_BL


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,500,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
le23w406a_dgrey_160x230le23w239a_cream_160x230

Thảm Sofa LE23W406A_DGREY_160X230


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LE23W239A_CR_160X230


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 5,000,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn
le23t103a_white_160x230le23t102a_white_160x214

Thảm Sofa LE23T103A_WHITE_160X230


Kích Thước: 1.60×2.30m – Giá: 4,700,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Thảm Sofa LE23T102A_WHITE_160X214


Kích Thước: 1.60×2.14m – Giá: 4,400,000đ


Loại: Thảm sợi ngắn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *