Vách ốp đầu giường bọc nệm, Thiết kế thi công vách ốp

Mẫu Vách ốp hiện đại, hot nhất hiện nay

Vach op dau giuong boc nem - Vach op dau giuong boc nem - AlrocoVach op dau giuong boc nem - Beatris

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Alroco

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Beatris

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach op dau giuong boc nem - JamboVach op dau giuong boc nem - New look

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Jambo

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – New look

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach op dau giuong boc nem - Quenn-DiorVach op dau giuong boc nem - Racoon

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Quenn Dior

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Racoon

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach op dau giuong boc nem - SensualVach op dau giuong boc nem - Shade

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Sensual

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Shade

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach op dau giuong boc nem - ShineVach op dau giuong boc nem - Sunshine

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Shine

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Sunshine

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach op dau giuong boc nem - TrinityVach op dau giuong boc nem - Tulip

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Trinity

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Tulip

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach op dau giuong boc nem - VolumeVach op dau giuong boc nem - Waterfall

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Volume

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Waterfall

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach op dau giuong boc nem - WaveVach op dau giuong boc nem - Wings

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Wave

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp đầu giường bọc nệm – Wings

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - BlondieVach Op Boc Nem - Blossom

Vách ốp bọc nệm – Blondie

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Blossom

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - BorneoVach Op Boc Nem - Brook

Vách ốp bọc nệm – Borneo

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Brook

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - CharmVach Op Boc Nem - Chocolate Bar

Vách ốp bọc nệm – Charm

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Chocolate Bar

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - City JungleVach Op Boc Nem - City Lights

Vách ốp bọc nệm – City Jungle

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – City Lights

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - DiamondVach Op Boc Nem - Eclipse

Vách ốp bọc nệm – Diamond

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Eclipse

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - EsteticVach Op Boc Nem - Fencing

Vách ốp bọc nệm – Estetic

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Fencing

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - Forest PathVach Op Boc Nem - Grace

Vách ốp bọc nệm – Forest Path

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Grace

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - HighwayVach Op Boc Nem - Honey

Vách ốp bọc nệm – Highway

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Honey

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.650.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - In BloomVach Op Boc Nem - Interstellar

Vách ốp bọc nệm – In Bloom

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Intersellar

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - Le VisageVach Op Boc Nem - Loom

Vách ốp bọc nệm – Le Visage

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Loom

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 1.950.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000
Vach Op Boc Nem - LotosVach Op Boc Nem - Mansion

Vách ốp bọc nệm – Lotos

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.150.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

Vách ốp bọc nệm – Mansion

Chất liệu: Vải nhung, vải bố, simily giả da
Đơn giá thi công: 2.350.000 / m2 (giá áp dụng từ 3m2)
Khung giường lọt lòng nệm 1.4*2.0 giá 4.900.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.6*2.0 giá 5.500.000
Khung giường lọt lòng nệm 1.8*2.0 giá 5.900.000

NỘI THẤT NHÀ STYLE – NHÀ PHONG CÁCH

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫

NhaStyle – Nội Thất Bình Dương

🏡 Showroom trưng bày: Số 15-19 Đường U, Khu Hành Chính Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương.

🏡 Xưởng SX: 86/10/6 Võ Thị Thừa, P.An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

☎ Điện Thoại: 0274 38 44 333.

Hotline : 0867 88 55 78 – 0938 700 704.

🌐 Săn ngay giá sale tại: https://nhastyle.vn/khuyen-mai/

🌐Tư vấn, thiết kế, thi công nội thất tại: https://nhastyle.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vuagiuongns

Special thanks: wall wall design

Hình ảnh thi công thực tế “Vách Ốp Nệm Đầu Giường”

Hình ảnh thi công thực tế “Vách Ốp Nệm Đầu Giường”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *